Weekend

De første ramsløg.
En halvt klippet hund
Forår i blomsterskoven.
Det man ikke når i efteråret når man i foråret…
Det bliver kartoffel porre suppe tror jeg.
Sået, kattesikret? fuglesikkret?

Flere tullipaner

0